MUMTAZ Đà NẵNG

MUMTAZ Đà NẵNG Indian cuisine

order food online

Contactinformation

Bạn có thể chúng tôi qua số 0236 3839 888


Mumtaz Đà Nẵng

69 Hoài Thanh, Mỹ An
N.H.SơnĐà Nẵng

Deliverytimes

Thứ Hai
11:00 - 15:00
17:00 - 22:00
Thứ Ba
11:00 - 15:00
17:00 - 22:00
Thứ Tư
11:00 - 15:00
17:00 - 22:00
Thứ Năm
11:00 - 15:00
17:00 - 22:00
Thứ Sáu
11:00 - 15:00
17:00 - 22:00
Thứ Bảy
11:00 - 15:00
17:00 - 22:00
Chủ Nhật
11:00 - 15:00
17:00 - 22:00